Loading…
Welcome to Common Sweden Conference
Back To Schedule
Tuesday, October 29 • 13:30 - 14:30
Load - The future of IBM Power

Log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

Feedback form is now closed.
Under denna session kommer du att för höra kring framtidens möjligheter med Power.
Passet är uppdelat i 3st delar om 20 min vardera;
 
New application workload, Jesper Bergh IBM
I takt med digitaliseringens framfart ställs det nya krav på applikationer och databaser för att leva upp till kraven från verksamheten.
Power plattformens egenskaper hjälper företag och organisationer att modernisera IT-miljöer på ett mer effektivt sätt än andra plattformar.
SAP HANA och SAS är exempel på applikationer där Power-plattformen väsentligt förbättrar affärsvärdet .  x86 good enough är inte längre good enough när kraven ökar."
 
Artificial intelligence on Power, Jonas Vallin Pedab
Svensk industri har sedan länge en hög automatiseringsgrad. Varje tillverkningssteg har optimerats och effektiviserats med industrirobotar och systemstyrda anläggningar. Men fortfarande finns det på många håll vissa specifika och avgränsade moment inom produktionen som vilar på manuell observation.
 
Visuell kontroll med AI
Nu introducerar vi tekniken för att digitalisera också dessa kritiska processer i form av vår Vision-lösning. Vår lösning fungerar i de flesta tillämpningar där en människa med processkunskap använder ögonen för att visuellt till exempel kontrollera och säkerställa kvaliteten. 
 
Power Cloud, Kim Quarnström LOAD
För dem som vill åt framtidens möjligheter med Power, men inte vill drifta det erbjuder vi Power på kran i form av Power Cloud.

Speakers
avatar for Kim Quarnström

Kim Quarnström

VP Sales & Marketing, LOAD System AB
avatar for Jesper Bergh

Jesper Bergh

IBM Sweden
avatar for Jonas Vallin

Jonas Vallin

Vice President , Infrastructure & Platforms, Pedab Group
Anything related to Power Systems. AI is also fun to discuss :-)

Exhibitors

Tuesday October 29, 2019 13:30 - 14:30 CET
Waldermars udde

Attendees (6)